Şeffaf Aparey Tedavisinin Avantajları

Şeffaf Apareyler

Şeffaf Aparey Tedavisinin Avantajları

Şeffaf Aparey Tedavisinin Avantajları

Ortodonti tedavi yöntemlerinden biri olan şeffaf aparey dişlerde aralık, dişlerde çapraşıklık durumlarında kullanılmaktadır. Şeffaf plak yöntemi olarak da bilinen bu yöntem ile tel kullanmadan tedavi uygulanmaktadır. Dışarıda bakıldığında şeffaf apareylerin fark edilmemesi ve hastaların psikolojik olarak kendilerini çok iyi hissetmeleri şeffaf aparey kullanımı giderek arttırmıştır. Hastaların diş teli yerine şeffaf apareyleri tercih ettikleri gözlemlenmektedir. Bunun başlıca sebepleri arasında;

• Estetik açısından rahatsız eden görüntüsünün olmaması
• Diş tellerine göre ağrısız ve acısız tedavi imkanı sunması
• Tedavi sürecinin daha hızlı değil
• Şeffaf apareylerin kolayca takılıp çıkarılabilir olması
• Şeffaf apareylere alışma süresinin daha kısa olması
• Yemek yerken ve dişler fırçalanırken çıkarılabildiğinden ağız hijyenine imkan sunması
• Hastaların tedavi sürecinde sosyal yaşamlarına aynı şekilde devam edebilmeleri gelmektedir.

Hastanın, ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmesi, gerekli analiz ve değerlendirmenin yapılmasının ardından gerekli ölçümler alınır ve digital analize gönderilir. Analiz sonucuna göre tedaviye başlanır. Şeffaf aparey tedavi süreci öngörülebilir olduğundan tedavi sürecinde karşılaşılacak durumlar önceden tespit edilmektedir.

Şeffaf Aparey Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Tedaviye başlamadan önce ağız muayenesini yapılması varsa diş çürüğü, diş taşının temizlenmesi gerekir.
• Şeffaf apereylerin günde ortalama 20 saat takılması gerekir.
• Aşırı sıcak ve soğuk yiyecek içeceklerin apareyler takılıyken tüketilmemesi gerekir.

Yapılan gözlemlerde; birçok hastanın, görüntüsünden dolayı diş telleri ile tedavi olmak istemediği, sosyal yaşamını olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle diş çapraşıklıklarıyla yaşamaya devam ettiği, çoğu zaman gülmekten bile çekindiği tespit edilmiştir. Şeffaf Aparey Tedavisi, hastaların bu tür çekincelerini ortadan kaldırarak sosyal yaşamlarında olumlu anlamda katkıda bulunmaktadır.