Diş Çürüğü Tedavisi

Diş Çürüğü Tedavisi

Ağzın normal florasında bulunan bakteriler, diş yüzeylerinde biriken yiyecek artıklarını metabolize ederler ve asit açığa çıkartırlar. Bu asitler, dişin minesinde pürüzlenmeye ve çözünmeye sebep olur. Bu aşınma zamanla artarak diş yüzeyinde çukurcuklar oluşturur ve diş çürükleri başlar. Karbonhidratlı ve şekerli yiyecekleri sıkça tüketenler çürük tehlikesi altındadırlar.

 

Diş Çürüklerinin Zararları Nelerdir?

Diş çürükleri vücutta bazı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bu rahatsızlıkların başında ise kalp rahatsızlığı gelmektedir. Ayrıca kas sisteminde ve bağışıklık sisteminde zayıflık meydana gelebilmektedir. Bunların yanı sıra, şeker hastalarında kan şekeri değerlerinde bozukluklar meydana gelebilir. Ayrıca hamile kadınların da erken doğumlarına sebep olabileceği söylenmektedir.

 

Çürük Restorasyonları Nasıl Yapılır?

Günümüzde diş çürüklerinin restorasyonunda genellikle kompozit dolgular, kompozit venerler, kompozit inley ve onleyler, porselen venerler, porselen inley ve onleyler kullanılmaktadır.

 

Kompozit dolgular,

Kompozit dolgular yalnızca çürükleri restore etmek için değil, dişlerin rengini ve biçimini değiştirerek kozmetik etkileri için de kullanılabilmektedirler.
Kompozit dolgular, hazırlanmış kavitelere tabaka tabaka yerleştirilir ve her tabaka özel bir ışık ile sertleştirilir.

Kompozit dolguların yapımında artık aynı seansta polisaj işlemi yapılabilmektedir. Ancak çok büyük restorasyonlar ya da çok diş için yapılan seri restorasyonlarda hastayı bir defa daha kontrole çağırıp varsa gerekli düzeltmeleri yapmak hem estetik hem fonksiyon açısından çok daha iyi olacaktır. Özellikle ön yüzde yapılan uygulamalardan sonra ne kadar iyi polisaj yapılmış olsa da boyayabilen yiyecek ve içeceklerin dolguların renklerini değiştirebileceği hastaya hatırlatılmalıdır.

 

Kompozit venerler, inley ve onleyler,

Büyük madde kaybı olan durumlarda dişler kompozit materyali ile kaplanır. Bu işlemler muayenehanede hekim tarafından, dişteki çürükler temizlendikten sonra ölçü alınarak yapılır ve genellikle aynı seansta bitirilir. Bu tür dolgular fazla madde kaybı olan dişlerde, kontakt noktalarını ağız dışında daha iyi sağlayabilmek için tercih edilir. Ağız dışında şekillendirilen dolgu dişe sıvı kompozitlerle yapıştırılır.

 

Porselen vener, inley ve onleyler,

Dişlerde fazla madde kaybı olduğunda, çürük temizlenir, dişler şekillendirilir ve ölçü alınarak, dişin restorasyonu laboratuvarda tamamlanır. Hasta ikinci seansa çağırılarak hazırlanan restorasyon (inley,onley veya vener) ağıza kompozit yapıştırıcılarla yapıştırılır.

Bütün bu çalışmalar dişlerden minimum madde kaybı sağlamak için yapılır. Hangi dişe hangi restorasyonun uygulanacağı hekimin insiyatifindedir.