Dental Anomaliler Nedir?

Dental Anomaliler Nedir

Dental Anomaliler Nedir?

Dişlerimizde gelişimsel nedenlere dayalı olarak birtakım bozukluklarla karşılaşılabilir. Kimyasal madde ve radyasyon gibi unsurlar da bu anlamda zarar verdiği gözlemlenir. Dental anomaliler olarak adılandırılan ve çeşitli bölgelerde oluşabilmektedir. Yumuşak doku, kemik ve diş yapılarında gelişimsel bozukluklara rastlanabilir.

Diş hekiminiz tarafından yapılan muayene esnasında hastanın ağız ve diş sağlık sorunları teşhis edilir. Beraberinde de görüntüleme tetkiklerinden elde edilen veriler ışığında kişinin ihtiyaçlarına özel tedavi planı oluşturulur. Alanında uzman diş hekimimiz ve yeni nesil tanı yöntemlerimizle öne çıkmaktayız. Deneyimli ekibimizden bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Mikrodonti Nedir?

Günümüzde çok sayıda kişide görülen diş bozuklukları arasında yer alır. Dişlerin normal boyutlarından daha küçük boyutta olmasıdır. Mikrodontinin 3 tipi mevcuttur.

-Gerçek generalize mikrodonti: Tüm dişler normalden ufaktır. Down sendromunda ve konjenital kalp hastalıklarında görülür.

-Relativ generalize mikrodonti: Normal veya daha küçük boyutta dişler görülür. Kalıtsaldır, dişler arasında boşluk mevcuttur.

-Lokalize mikrodonti: Sadece tek dişte görülür. Konjenital kalp hastalığı, Down sendromu, Hutchinson-Gilford sendomu olan kişilerde görülür.

Diş Bozuklukları

Dental Anomaliler Oluşum Sebepleri Nelerdir?

Mikrodontinin bir çok nedeni vardır. Genellikle familiyal geçiş göstermektedir. Generalize mikrodonti nadir görülür. Konjenital hipopitüitarizm, dişlerin gelişimi esnasında radyoterapi ve kemoterapi alınmasına bağlı olarak meydana gelir. Lokalize mikrodonti ise daha sık olarak görülür. Ektodermal displazi sendromu, Marshall sendromu, Silver-Russel sendromu sık olarak görüldüğü sendromlardır.

Üst lateraller, alt ve üst molarlar ve maksillanın tümünde lokalize olabilirler. Lokalize mikrodonti 3. molar dişleri daha fazla etkilemektedir. Dental anomaliler ve teşhis edilmesi noktasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Normal boyutlardan daha küçük boyutta ve konikal dişlerle karakterizedir. Sıklıkla 3. molar dişler ve maksiller lateral dişler etkilenir. Süpernümerer dişler normalden daha küçüktür.
Mikrodonti adı verilen diş bozukluğuna sahip hastalara yönelik etkili tedavi yöntemleri gelişmiştir. Estetik restorasyonlar ve kompozitler ile tedavi yapılır. Gerektiğinde ortodontik tedavi yapılmalıdır.

Makrodonti Nedir?

Dişler normal boyutlarından daha büyük ve geniş boyutlardadır. Bazen tüm dişler etkilenebilir. Megadonti ismi ile de tanımlanabilir. Makrodontinin 3 ana tipi mevcuttur.

-Generalize tip makrodonti: Bütün dişler normalden büyüktür.

-Relativ generalize makrodonti: Dişler normal veya normalden daha büyüktür.

-Lokalize makrodonti: Bir veya daha fazla diş normalden büyüktür.

Nasıl Teşhis Edilir?

Bir çok nedeni vardır. Generalize makrodonti pituitary gigantizmin bazı vakalarında rastlanmaktadır. Lokalize makrodonti ise unilateral fasiyal hiperplazi, konjenital hemifasiyal hiperplazi ve bazı genetik sendromlarda görülür. Alt molarlar bölgesinde ise üst ön kesiciler bölgesinde görülür. Sık olarak bilateral simetri mevcuttur.

Makrodonti Belirtileri Nelerdir?

Dişler görünüm olarak büyük ve geniş boyuttadırlar. Dişlerin büyüklüğünden dolayı maloklüzyon meydana gelir. Ayrıca yer darlığından dolayı bazı dişler süremez ve gömülü olarak kalır.
Estetik restorasyonlar ve ortodontik tedaviler yapılır.

Konik Dişler Nedir?

Konik diş anomalisi; genellikle maksiller lateral dişlerle üçüncü molar dişleri etkileyen herediter ve otozomal dominant bir bozukluktur.

“Konik diş anomalisi”, genel olarak çeşitli genetik veya çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Anomalinin tipi ve şiddeti; özellikle bozukluğun meydana gelişi sırasında ilgili germ tabakasının içinde bulunduğu embriyolojik döneme bağlıdır. Bunun yanında gelişim sırasında çenelere uygulanan radyoterapinin, diş gelişimini bölgesel olarak etkileyerek, buna benzer atipik şekilli mikrodonti olgularına yol açabileceği veya kullanılan sitotoksik ilaçların yahut geçirilen travmaların da, bu anomalinin meydana gelmesinde etken olabileceği bildirilmektedir. Sıklıkla hipodonti ile birlikte ortaya çıkar.

Dental Anomaliler Nedir

Maksiler lateral dişler ve üçüncü molar dişlerini etkilemektedir.

Belirtiler Nelerdir?

Genel olarak, etkilenen dişler normal boyutlardan daha küçük boyutlarda olmakla birlikte bu dişlerin çivi, kama, silindir veya fıçı vb. şekillerdeki konik formlara sahip oldukları izlenir. Genetik ve internal faktörler bu anomalinin meydana gelmesinde etkilidir.
“Down Sendromu, Ektodermal Displazi, Kondroektodermal Displazi, Goltz Sendromu ve Orofasiyal-Dijital Sendromu” gibi genetik hastalıkların yanı sıra; “Hipotiroidizm ve Konjenital Hipopitüitarizm” gibi çeşitli endokrinal bozukluklarda ve “Osteodistrofi ve damak-dudak yarıkları” gibi bazı gelişimsel bozukluklarda da, konik şekilli dişlerin görülme sıklıkları artmaktadır. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir.

Tedavi Süreci

Bu anomali, hastalarda bazı fizyolojik ve psikolojik problemlere yol açabilir. Bu yüzden olgunun erken ve doğru teşhis edilmesi ve tedavisinin planlanması; bu tip fonksiyonel, estetik ve ortodontik nedenlerden dolayı önemlidir. Bu anomalinin tedavisinde, kompozit veya porselen veneer restorasyonlar uygulanabilir ve böylelikle estetik ve fonksiyonel olarak ideal bir oral durum ve hasta memnuniyeti sağlanabilir.
Konik dişlerin tedavisindeki amaç; bütün bu problemlerin ortadan kaldırılması için, yapılacak kompozit veya laminate veneer restorasyonlarla, dişlere normal fizyolojik ve estetik formların kazandırılmasıdır. Dental anomaliler ve tedavi yöntemleriyle ilgili sorularınız için bizlere ulaşarak iletişim kurabilirsiniz.